కోతి కొమ్మచ్చి [Koti Kommachi]

కోతి కొమ్మచ్చి [Koti Kommachi]

Mullapudi Venkata Ramana ముళ్ళపూడి వెంకట రమణ Bapu బాపు / Jan 24, 2020

Koti Kommachi

 • Title: కోతి కొమ్మచ్చి [Koti Kommachi]
 • Author: Mullapudi Venkata Ramana ముళ్ళపూడి వెంకట రమణ Bapu బాపు
 • ISBN: null
 • Page: 142
 • Format: Paperback
 • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

  • Unlimited [Children's Book] ä కోతి కొమ్మచ్చి [Koti Kommachi] - by Mullapudi Venkata Ramana ముళ్ళపూడి వెంకట రమణ Bapu బాపు Ç
   142 Mullapudi Venkata Ramana ముళ్ళపూడి వెంకట రమణ Bapu బాపు
  • thumbnail Title: Unlimited [Children's Book] ä కోతి కొమ్మచ్చి [Koti Kommachi] - by Mullapudi Venkata Ramana ముళ్ళపూడి వెంకట రమణ Bapu బాపు Ç
   Posted by:Mullapudi Venkata Ramana ముళ్ళపూడి వెంకట రమణ Bapu బాపు
   Published :2019-02-21T11:29:48+00:00

  About "Mullapudi Venkata Ramana ముళ్ళపూడి వెంకట రమణ Bapu బాపు"

   • Mullapudi Venkata Ramana ముళ్ళపూడి వెంకట రమణ Bapu బాపు

    Sri Mullapudi Venkata Ramana was born in a middle class traditional family and his childhood mostly spent in a tiny village called Dhowaleswaram near Rajahmundry, Andhra Pradesh Ramana had one elder sister and a younger brother It was a happy family with no troubles until his father expired when Ramana was 9 years old.This turned their family status upside down and they shifted to Chennai called Madras in those days for better opportunities Ramana s mother Mrs Adilakshmi took all the pains to raise the family in such situation Ramana s education and career happened in Madras itself During his study days itself, Ramana had shown penchant for literature in Telugu and inclination in writing up short but effective storyline.During the same period, he got a good friend in Bapu , their friendship was unconditional and mutually expending talents as Ramana is good at write ups where as Bapu, is good at painting and caricature drawing Soon they excelled in their talents and gave some of the most admirable Telugu films later in their life.HE RECIEVED THE PRESTIGIOUS RAGHUPATHI VENKIAH AWARD from government of Andhra Pradesh, India.


  506 Comments

  1. ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ గారు మనకి బాపు-రమణ జోడీ లో ఒకరిగా సుపరిచితం. బాపు తీసిన సినిమాలకు రాసిన కథల ద్వారా, బుడుగు, రెండు జెళ్ళ సీత, సిగేనపెసునంబ, బాపు బొమ్మల వెనక కథల ద్వారా మనం వద్దనుకున్నా, మ [...]


  2. ఎన్ని మార్లు చదివినా తనివి తీరని పుస్తకం. బాపు-రమణ గారి జీవిత అనుభవాలలో ఒకటో శాతమైనా మన జీవితాలలో అనుభవించగలమా అని అనిపిస్తుంది.


  3. Forget about the incredible persona who wrote this book or the incredible friends of his whose memoirs would have been featured in this book, the title in itself is so delicious , i picked it the first moment my eyes met the trajectory of this book.This is the life story of Ramana through his trademark satiric path.Great reminiscences of the pristine golden age of telugu cinema. Reading about the story of Ramana is also equal to reading about Bapu( Their lives are so interwoven, you would feel l [...]


  4. kaale kaduputo kuda comedy cheyyatam, oke matalalo oka shatakaam saaramshanni cheppagalagatam ramana gariki pennuto pettina vidya Hilarious book chuste chadavakunda undalem, chaduvutunte navvakunda undalem  5. not a must read as many say. it's more informative than entertaining. you get to know lot of books and authors. If author had not been jumping from one point to another on time line, just to match the content with the title, could have been less confusing but more boring. kind of a gossip book on Tollywood and Telugu media of the past. writing style is similar to budugu. I am sure I will attach his name to annoyance if I read one more book of his with same style.


  Leave a Reply