Gals un sākums

Gals un sākums

Rainis / Apr 09, 2020

Gals un s kums Viena rituma ziemas dziesma Rai a dzejo u kr jums Gals un s kums ir tapis vair k nek gadu laik Kr jumu dzejnieks velt jis pamat irai vienk r ajiem aud m tic dams ka tie i vi i b s N kotnes c

 • Title: Gals un sākums
 • Author: Rainis
 • ISBN: 9789984369563
 • Page: 298
 • Format: Hardcover
 • Viena rituma ziemas dziesma Rai a dzejo u kr jums Gals un s kums 1912 ir tapis vair k nek 10 gadu laik Kr jumu dzejnieks velt jis pamat irai vienk r ajiem aud m, tic dams, ka tie i vi i b s N kotnes cilv ka v rda cien gi Dzejo u kr jum Gals un s kums ir att lota piln gas person bas tap ana, tai izejot cauri septi iem vai agiem septi m dz ves da d bas izViena rituma ziemas dziesma Rai a dzejo u kr jums Gals un s kums 1912 ir tapis vair k nek 10 gadu laik Kr jumu dzejnieks velt jis pamat irai vienk r ajiem aud m, tic dams, ka tie i vi i b s N kotnes cilv ka v rda cien gi Dzejo u kr jum Gals un s kums ir att lota piln gas person bas tap ana, tai izejot cauri septi iem vai agiem septi m dz ves da d bas izpausmes form m un vienojoties ar Visumu.

  • Free Download [Religion Book] ☆ Gals un sākums - by Rainis ✓
   298 Rainis
  • thumbnail Title: Free Download [Religion Book] ☆ Gals un sākums - by Rainis ✓
   Posted by:Rainis
   Published :2020-01-01T10:07:09+00:00

  About "Rainis"

   • Rainis

    Rainis the pseudonym of J nis Pliek ns was a Latvian poet, playwright, translator, and politician Rainis works include the classic plays Uguns un nakts Fire and Night, 1905 and Indulis un rija Indulis and rija, 1911 , and a highly regarded translation of Goethe s Faust His works had a profound influence on the literary Latvian language, and the ethnic symbolism he employed in his major works has been central to Latvian nationalism.


  479 Comments


  1. Dažas 300 lpp. garas grāmatas ātrāk izlasāmas Ak, jel. Ja nebūtu skolai jālasa, būtu laiks pārdomāt un apdomāt, daudz ko sauktu par sirdij tuvu, apbrīnotu un iegaumētu.


  2. Mūžīga rituma apliecinājums. Vienmēr uz priekša. Ritu, es tālāk ritu. Dziļi filozofiski un par visu cilvēka dzīvē būtisko. Lasāma visos dzīves posmos.  Leave a Reply