Makedonya 1900

Makedonya 1900

Necati Cumalı / May 29, 2020

Makedonya Urla da y l yata nda s las n ya ad Bakt yerden g zlerini ay rmadan s k s k dalar giderdi Arada kendini tutamad s ralarda Ah Florina y b rakmayacakt m Florina da lecektim dedik e art k g lgelenmey

 • Title: Makedonya 1900
 • Author: Necati Cumalı
 • ISBN: 9789756747063
 • Page: 491
 • Format: Paperback
 • Urla da y l yata nda s las n ya ad Bakt yerden g zlerini ay rmadan s k s k dalar giderdi.Arada, kendini tutamad s ralarda, Ah, Florina y b rakmayacakt m, Florina da lecektim dedik e, art k g lgelenmeye ba layan bak lar nda, cins atlar gibi, geni sa r l dik omuzlu da lar n n izd mleriyle Makedonya g klerinin yans r, y z bulutlardan s yr lm Urla da y l yata nda s las n ya ad Bakt yerden g zlerini ay rmadan s k s k dalar giderdi.Arada, kendini tutamad s ralarda, Ah, Florina y b rakmayacakt m, Florina da lecektim dedik e, art k g lgelenmeye ba layan bak lar nda, cins atlar gibi, geni sa r l dik omuzlu da lar n n izd mleriyle Makedonya g klerinin yans r, y z bulutlardan s yr lm gibi ayd nlan rd.

  • [PDF] Download ☆ Makedonya 1900 | by ☆ Necati Cumalı
   491 Necati Cumalı
  • thumbnail Title: [PDF] Download ☆ Makedonya 1900 | by ☆ Necati Cumalı
   Posted by:Necati Cumalı
   Published :2019-08-23T09:17:12+00:00

  About "Necati Cumalı"

   • Necati Cumalı

    Necati Cumal edebiyata yal n iirlerle ve g l Sabahattin Ali etkileri ta yan hikayelerle girmi , giderek zg n bir soluk olu turmu usta bir T rk edebiyat s d r.1921 y l nda bug n Yunanistan s n rlar i inde bulunan o d nemin Rumeli Vilayet i Celilesine Manasd r a ba l ve Cuma beyleriyle me hur olan Cuma kazas nda do mu , ailesi 1923 T rkiye Yunanistan N fus M badelesi kapsam nda T rkiye ye g ederek zmir in Urla il esine yerle mi tir Orta renimini zmir Atat rk Lisesi nde 1938 , y ksek renimini ise Ankara niversitesi Hukuk Fak ltesi nde 1941 tamamlam t r Ankara da Toprak Mahsulleri Ofisi nde 1941 1942 , G zel Sanatlar Genel M d rl nde 1945 al m t r Askerlik sonras Urla ve zmir de avukatl k ve memurluk yapm t r 1945 1957 1957 1959 y llar nda T rkiye nin Paris B y kel ili i Bas n Ata eli i nde al m t r 1959 1963 y llar nda stanbul Radyosu nda redakt rl k yapan Cumal , sonraki y llarda ya am n roman ve oyun yazarl ile s rd rd 10 Ocak 2001 tarihinde yakaland karaci er kanserinden kurtulamayarak stanbul da hayata veda etti.1940 lardan itibaren Varl k, Servet i F nun Uyan , Yeni nsanl k gibi dergilerde iirler yay mlam t r lk kitab K z l ullu Yolu 1943 tarihlidir kinci kitab askerli i esnas nda terhisine yak n ge irdi i zehirli s tma hastal y z nden g nderildi i hava de i ikli inde yaz lm olan Harbe Gidenin ark lar d r 1945 1945 y l ndan itibaren iir, yk , roman ve tiyatro t rlerinin hepsinde birden r n veren Necati Cumal , zaman zaman deneme alan na da el atm t r


  603 Comments

  1. Balkanlar'a dair çok uzaklarda kalan öyküler. Necati Cumalı'nın kendi hayatına dair detaylar ve ailesinden duyduğu öyküler çok güzel bir Türkçe ile aktarılıyor. Keşke daha uzun olsaydı demekten kendimi alamadım


  Leave a Reply