مدیریت بازاریابی برای جذب سرمایه: رویکردی بازاریابی گرایانه برای تامین منابع مالی کسب و کارها

مدیریت بازاریابی برای جذب سرمایه: رویکردی بازاریابی گرایانه برای تامین منابع مالی کسب و کارها

Philip Kotler S. David Young Hermawan Kartajaya عبدالحمید ابراهیمی / Jan 28, 2020

None

 • Title: مدیریت بازاریابی برای جذب سرمایه: رویکردی بازاریابی گرایانه برای تامین منابع مالی کسب و کارها
 • Author: Philip Kotler S. David Young Hermawan Kartajaya عبدالحمید ابراهیمی
 • ISBN: null
 • Page: 251
 • Format: None
 • None

  • [PDF] Download ✓ مدیریت بازاریابی برای جذب سرمایه: رویکردی بازاریابی گرایانه برای تامین منابع مالی کسب و کارها | by ✓ Philip Kotler S. David Young Hermawan Kartajaya عبدالحمید ابراهیمی
   251 Philip Kotler S. David Young Hermawan Kartajaya عبدالحمید ابراهیمی
  • thumbnail Title: [PDF] Download ✓ مدیریت بازاریابی برای جذب سرمایه: رویکردی بازاریابی گرایانه برای تامین منابع مالی کسب و کارها | by ✓ Philip Kotler S. David Young Hermawan Kartajaya عبدالحمید ابراهیمی
   Posted by:Philip Kotler S. David Young Hermawan Kartajaya عبدالحمید ابراهیمی
   Published :2019-02-20T22:42:40+00:00

  About "Philip Kotler S. David Young Hermawan Kartajaya عبدالحمید ابراهیمی"

   • Philip Kotler S. David Young Hermawan Kartajaya عبدالحمید ابراهیمی

    Professor Kotler s book, Marketing Management, is the world s most widely used graduate level textbook in marketing His other textbooks include Principles of Marketing and management An Introduction and they are also widely used around the world.Kotler developed new concepts in marketing including atmospherics, demarketing, megamarketing, turbomarketing and synchromarketing He believes that marketing theory needs to go beyond price theory and incorporate the dynamics of innovation, distribution and promotion systems into analyzing, explaining and predicting economic outcomes.Kotler has worked for many large companies in the areas of marketing strategy, planning and organization, and international marketing.He presents seminars in major international cities and countries around the world on the latest marketing developments to companies and other organizations He is the father of Marketing Management.


  592 Comments

  1. نگاه بازاریابی به یافتن تامین کنندگان منابع مالیبیشتر مناسب مخاطبینی از کشورهای توسعه یافته، به این دلیل که ابزارهای مالی و فضای تجاری متفاوتی با ایران دارند و اکثر روش های پیشنهادی کتاب قابل اجرا و اعمال در کسب و کارهای ایرانی نیستندولی از آنجایی که کمتر کسی با این رویکرد ب [...]


  Leave a Reply