Gecenin Öteki Yüzü

Gecenin Öteki Yüzü

Füruzan / Jan 29, 2020

Gecenin teki Y z F ruzan n bu kitaptaki yk leri onu a da bir klasik yapan rneklerden Bir roman potansiyelini bar nd ran ve kitapla ayn ad ta yan Gecenin teki Y z kare kare ayr nt lar yla okuyucuyu atmosferine ekiyo

 • Title: Gecenin Öteki Yüzü
 • Author: Füruzan
 • ISBN: 9789753635202
 • Page: 156
 • Format: Paperback
 • F ruzan n bu kitaptaki yk leri, onu a da bir klasik yapan rneklerden Bir roman potansiyelini bar nd ran ve kitapla ayn ad ta yan Gecenin teki Y z , kare kare ayr nt lar yla okuyucuyu atmosferine ekiyor Kan Unutma , ocuk ve Sokaklar ndan Gemilerin Ge ti i Bir Kent adl di er yk ler, kitab n F ruzan a zg canl ve derin atmosferinin tamamlay c lar F ruzan n bu kitaptaki yk leri, onu a da bir klasik yapan rneklerden Bir roman potansiyelini bar nd ran ve kitapla ayn ad ta yan Gecenin teki Y z , kare kare ayr nt lar yla okuyucuyu atmosferine ekiyor Kan Unutma , ocuk ve Sokaklar ndan Gemilerin Ge ti i Bir Kent adl di er yk ler, kitab n F ruzan a zg canl ve derin atmosferinin tamamlay c lar Gecenin teki Y z , F ruzan n yk c kimli inin k e ta lar ndan.

  • [PDF] Download ↠ Gecenin Öteki Yüzü | by ✓ Füruzan
   156 Füruzan
  • thumbnail Title: [PDF] Download ↠ Gecenin Öteki Yüzü | by ✓ Füruzan
   Posted by:Füruzan
   Published :2019-01-11T13:44:20+00:00

  About "Füruzan"

   • Füruzan

    F ruzan Yerdelen is an award winning self taught Turkish writer, who is highly regarded for her sensitive characterisations of the poor and her depictions of Turkish immigrants abroad.F ruzan lk kitab Paras z Yat l yla 1972 Sait Faik Hik ye Arma an n kazand lk kitaplar nda k t yola d m kad n ve k zlar n, ken burjuva ailelerinin, yoksulluk ve yaln zl kla bo u an kad n ve ocuklar n, yeni ortamlarda bunalan ve yurt zlemi eken g menlerin dramlar na sevecenlikle yakla t ki ileri derinlemesine inceledi, anlat m n ayr nt larla besledi 12 Mart d nemini anlatt ilk roman K rk Yedi liler ile 1975 TDK Roman d l n kazand 1975 te bir sanat lar program yla D.A.A.D a r ld Bat Berlin de bir y l kalarak i iler ve sanat larla r portajlar yapt Dokuz a da T rk yk c s 1982, Volk und Welt Verlag antolojisiyle Die Kinder der T rkei 1979, Kinderbuch Verlag ocuk kitab n ise Do u Berlin de konuk kald d nemde haz rlad yk leri Frans zca, spanyolca, Fars a, talyanca, Japonca, ngilizce, Rus a, Bulgarca, Bo nak a gibi dillere evrildi yk lerinden yap lan bir toplam A Sara gil evirisiyle 1991 de Napoli de, K rk Yedi liler S Pirvanova evirisiyle 1986 da Bulgaristan da, Sevda Dolu Bir Yaz , Nehir ve skele Parklar nda yk leri Damian Craft evirisiyle 2001 de Londra da, Paras z Yat l Elif Deniz Pierre Vincent evirisiyle Pensionnaire d tat, Bleu autour yay nevi 2010 da Fransa da yay mland toplu yk lerini ise spanyolcaya G l I k evirmekte.2006 da 10 Ankara yk G nleri nde, 2007 de Dil Derne i nin Dil Bayram nda ve Antalya yk G nleri nde, 2008 de 7 zmir yk G nleri nde onur d lleri ald 2008 T YAP stanbul Kitap Fuar n n Onur Yazar se ildi 2009 da Dil Derne i zmir ubesince T rk Diline Emek d l verildi.1988 90 y llar nda ekti i Benim Sinemalar m 1990 da Cannes Film Festivali nin Ele tirmenlerin 7 G n ve Alt n Kamera dallar ndan a r alarak 158 film aras ndan se ilen 8 filmden biri olarak g sterime girdi 1991 de ise Uluslararas ran Fecr Film Festivali ndeki Uluslararas J ri den En yi lk Film J ri zel d l n kazand ve Tokyo Uluslararas Film Festivali nde se ilen En yi On Asya Filmi aras nda yer ald Oyunla t rd Sevda Dolu Bir Yaz Ankara Devlet Tiyatrolar nda yakla k 200 kez sahnelendi 2000 2005 yk Paras z Yat l 1971 , Ku atma 1972 , Benim Sinemalar m 1973 , G l Mevsimidir uzun yk , 1973 , Gecenin teki Y z 1982 , Sevda Dolu Bir Yaz 1999 Roman K rk Yedi liler 1974 , Berlin in Nar i e i 1988 Gezi R portaj Yeni Konuklar 1977 , Evsahipleri 1981 , Balkan Yolcusu 1994 Oyun Redife ye G zelleme 1981 , K Gelmeden 1997 iir Lodoslar Kenti 1991 ocuk Kitab Die Kinder der T rkei T rkiye ocuklar , 1979 Ya ant F ruzan Diye Bir yk Haz Faruk y n, 2008.


  509 Comments

  1. Füruzan'ın öykülerinin etkisi, uzun zaman geçse de silinmiyor. Sanki tanık olmuşum ya da izlemişim gibi öykülerindeki kimi sahneler zaman zaman aklıma gelebiliyor veya gözlerimin önünde canlanıyor. Bu kitapta yer alan Gecenin Öteki Yüzü isimli etkisi de bende öyle bir etkiye sahip işte.


  2. İşçilerin, unvansızların, eski konak zenginlerinin, sokağa düşmüşlerin, mahalle delikanlısı çocukların öyküleri. Son öykü ''Gecenin Öteki Yüzü''nde bahsedilen musıki cemiyeti Üsküdar Musıki olsa gerek. Kurguda yaşanmışlık bulmak, yazılanla okur olarak iyice irtibat sağlayabilmek dikkate değer bir şey. İstanbul'un, Modan'ın, Haydarpaşa'nın, Üsküdar'ın isimleri ünlenmeden tasviri, hikâyeye devamlı surette mekân teşkil etmeleri, fakat bir taraftan isimle [...]


  3. Bildiğimiz Füruzan yazarlığı Ben hikayelerini seviyorum ama yılda bir defadan fazla kitabını okumaya gönlüm dayanmıyor. Çünkü güçlü kalemiyle, kahramanlarının çilesini size de çektiren bir yazar."Parasız Yatılı"nın daha vurucu olduğunu eklemek lazım.  4. Ağlak cümleler kurmadan iç kanatan satırlar. Dört öyküden oluşan bu kitabın en sevdiğim öyküsü ise kitaba da adını veren 'Gecenin Öteki Yüzü' oldu.  Leave a Reply