Kürdolojinin Bahçesinde: Kürdologlar ve Kürdoloji Üzerine Söyleşi ve Makaleler

Kürdolojinin Bahçesinde: Kürdologlar ve Kürdoloji Üzerine Söyleşi ve Makaleler

Martin van Bruinessen Mustafa Topal / Jun 04, 2020

K rdolojinin Bah esinde K rdologlar ve K rdoloji zerine S yle i ve Makaleler zellikle K rtlerin tarihi siyasi ve toplumsal yap s ile ilgili yapt ara t rmalarla d nya ap nda tan nan bir bilim insan olan Martin van Bruinessen K rdolojinin Bah esinde de yine zengin g zlem ve an

 • Title: Kürdolojinin Bahçesinde: Kürdologlar ve Kürdoloji Üzerine Söyleşi ve Makaleler
 • Author: Martin van Bruinessen Mustafa Topal
 • ISBN: 9789750510588
 • Page: 289
 • Format: Paperback
 • zellikle K rtlerin tarihi, siyasi ve toplumsal yap s ile ilgili yapt ara t rmalarla d nya ap nda tan nan bir bilim insan olan Martin van Bruinessen, K rdolojinin Bah esinde de yine zengin g zlem ve analizler ortaya koyuyor.Kitaptaki yaz ve s yle ilerde, 1970 li y llardan itibaren K rtlerle ilgilenmeye ba lamas n n arkas nda yatan nedenleri anlatan, K rtlerle ilgili zellikle K rtlerin tarihi, siyasi ve toplumsal yap s ile ilgili yapt ara t rmalarla d nya ap nda tan nan bir bilim insan olan Martin van Bruinessen, K rdolojinin Bah esinde de yine zengin g zlem ve analizler ortaya koyuyor.Kitaptaki yaz ve s yle ilerde, 1970 li y llardan itibaren K rtlerle ilgilenmeye ba lamas n n arkas nda yatan nedenleri anlatan, K rtlerle ilgili ara t rmalar n n geli imi konusunda Evliya elebi den smail Be ik i ye ve Wadie Jwaideh e uzanan yelpazeyi sunan van Bruinessen, K rt varl n ink r edenlerin arg manlar n n zay fl n da g zler n ne seriyor Ancak bunu yaparken, K rt milliyet i tarih yaz c l n da ele tirmeyi ihmal etmiyor S rg n dolay s yla Avrupa ya yerle en ya da daha sonra orada yeti en ku aklar n K rt ulusal bilincinin yerle mesine yapt katk lar da de erlendiren van Bruinessen, ele ald konulara yakla m nda sergiledi i ger ek bilim insan so ukkanl l yla, herhangi bir taraftan olma kayg s g tmeden tarihsel ve sosyolojik olgular net bir ekilde g steriyor K rdolojinin Bah esinde sadece K rt toplumunu anlamak i in de il, T rkiye toplumunun a mazlar n kavramak i in de ok iyi bir f rsat T rkoloji varsa K rdoloji de vard r Ama K rdoloji derken iki de i ik ey ifade ederiz Birincisi, bir bilim dal olarak K rdoloji K rtlerle ilgili b t n bilimler tarih, edebiyat, dil bilgisi, K rdistan toplum yap s ile ilgili sosyolojik ve antropolojik incelemelerin hepsi K rdolojiye girer Bunun yan s ra ayn zamanda K rdoloji bilimsel kurumlar demektir bilim akademileri, e itim enstit leri vb Bu anlamda K rdoloji hemen hemen yok, yani ok zay f Kurumlar ok az.

  • Best Download [Martin van Bruinessen Mustafa Topal] õ Kürdolojinin Bahçesinde: Kürdologlar ve Kürdoloji Üzerine Söyleşi ve Makaleler || [Memoir Book] PDF ✓
   289 Martin van Bruinessen Mustafa Topal
  • thumbnail Title: Best Download [Martin van Bruinessen Mustafa Topal] õ Kürdolojinin Bahçesinde: Kürdologlar ve Kürdoloji Üzerine Söyleşi ve Makaleler || [Memoir Book] PDF ✓
   Posted by:Martin van Bruinessen Mustafa Topal
   Published :2020-03-08T22:02:07+00:00

  About "Martin van Bruinessen Mustafa Topal"

   • Martin van Bruinessen Mustafa Topal

    Martin van Bruinessen is a Dutch anthropologist and author, who has published a number of publications on Kurdish, Indonesian, Turkish, Persian, Zazas subjects, and also on aspects of Islam as a whole.He taught the sociology of religion at the State Institute of Islamic Studies of Yogyakarta, Indonesia and has been teaching Kurdish and Turkish studies at Utrecht University, the Netherlands since 1994.He also wrote and researched some issues of the early stages of Islam in Java.


  316 Comments

  Leave a Reply