Kronika Veloga mista: Prvi dil

Kronika Veloga mista: Prvi dil

Miljenko Smoje Boris Dežulović Predrag Lucić / Mar 29, 2020

Kronika Veloga mista Prvi dil Sigurno ste gledali seriju o Velom mistu a jeste li je i itali Smoje e vas odu eviti svojim neposrednim jezikom prisnim odnosom s likovima a zatim i s itateljem te pu kim humorom i dalmatinskim ug

 • Title: Kronika Veloga mista: Prvi dil
 • Author: Miljenko Smoje Boris Dežulović Predrag Lucić
 • ISBN: 9789536359189
 • Page: 284
 • Format: Paperback
 • Sigurno ste gledali seriju o Velom mistu, a jeste li je i itali Smoje e vas odu eviti svojim neposrednim jezikom, prisnim odnosom s likovima, a zatim i s itateljem, te pu kim humorom i dalmatinskim ugo ajem

  • Best Download [Miljenko Smoje Boris Dežulović Predrag Lucić] ✓ Kronika Veloga mista: Prvi dil || [Memoir Book] PDF ✓
   284 Miljenko Smoje Boris Dežulović Predrag Lucić
  • thumbnail Title: Best Download [Miljenko Smoje Boris Dežulović Predrag Lucić] ✓ Kronika Veloga mista: Prvi dil || [Memoir Book] PDF ✓
   Posted by:Miljenko Smoje Boris Dežulović Predrag Lucić
   Published :2019-011-09T20:32:25+00:00

  About "Miljenko Smoje Boris Dežulović Predrag Lucić"

   • Miljenko Smoje Boris Dežulović Predrag Lucić

    Miljenko Smoje Split, 14 velja e 1923 Split, 25 listopada 1995 hrvatski novinar, knji evnik, i televizijski scenarist Pisao je putopise, scenarije, reporta e i satire o obi nom ovjeku i suvremenom ivotu Objavljivao je na Radio Splitu, u Slobodnoj Dalmaciji, Vjesniku i Feral Tribuneu.Smoje se rodio u ribarskoj obitelji u Splitu Djed i otac su mu bili ribari Odrastao je u etvrti Varo.Godine 1941 zavr io je gimnaziju, a nedugo zatim je u travanjskom ratu pala Kraljevina Jugoslavija, a Split okupiran i anektiran od fa isti ke Italije Smoje se nakon toga priklju io antifa isti kom pokretu otpora, kao i Komunisti koj partiji Jugoslavije Me utim, njegova buntovna priroda ga je dovela do toga da vrlo brzo bude isklju en iz Partije.Nakon rata Smoje je kra e vrijeme radio kao u itelj, da bi od 1950 godine po eo raditi kao novinar u splitskom dnevnom listu Slobodna Dalmacija Vrlo brzo je na vidjelo iza ao njegov talent za pisanje reporta a u kojima bi, uz veliku dozu humora, vje to koristio akavski dijalekt U svojim putopisima koji su u biti bili i novinski lanci i intervjui s mje tanima i opis mjesta , objavljivanim u Slobodnoj Dalmaciji veli ine cijele stranice ili cijele dvije stranice je novinarskim neformalnim pristupom pisao o dalmatinskim malim mjestima Pokrenuo je humoristi ki list Pomet koji je poslije postao tjedni prilog u Slobodnoj Dalmaciji 1 Smoje je postao jedan od najuglednijih novinara tada nje Hrvatske i Jugoslavije, ali je njegovoj slavi ipak najvi e doprinio rad na humoristi koj TV seriji Na e malo misto iz 1970 godine, koja je burne ekonomske, politi ke i kulturne promjene prije, za vrijeme i poslije drugog svjetskog rata pokazala kroz prizmu malih ljudi u dalmatinskom gradi u Serija je 1982 godine dobila i filmski nastavak u obliku igranog filma Servantes iz Malog mista.Smoje je 1979 godine oti ao u mirovinu, ali je za Slobodnu Dalmaciju nastavio pisati kolumnu Dnevnik jednog penzionera.Godinu dana kasnije je prema vlastitoj knjizi napisao scenarij za Velo misto, TV seriju koja je obra ivala povijest Splita od 1910 do 1947 godine Iako je serija bila predmetom sna ne cenzure od tada njih komunisti kih vlasti, do ivjela je veliku popularnost i kultni status koji traje do danas.Miljenko Smoje je pokopan u rnovnici, pokraj Splita.


  123 Comments

  1. Čovik koji je uvatia dušu Splita i stavi je na papirć je više od kroničara ka ča je i njegova štorija o Splitu više od samo štorijeU svon je pisanju otkria karakter, jude, beštije, dišpete, inate, gušte, istoriju i jezik grada ispod Marjana ka niko drugi, ispunia je stranice ovega libra iskrenin smijon (i siguro ćete se toliko smijat da ćete plakat ako znate ovo velo misto), sačuva je sliku duha jednog vrimena, duh mediterana koji već polako nestaje, (ako nije već i nesta)i na t [...]


  2. Dalmatinski Amarcord. Pun boja, mirisa, zvukova one naše stare Dalmacije koje više nema. Jedina mana ove knjige, bar u mom osobnom slučaju, je činjenica što sam je čitao tek nakon višekratnog i dugogodišnjeg gledanja serije, tako da sam likove isključivo zamišljao kao glumce u seriji, bez onog osobnog maštalačkog štiha Knjiga je za deset kopalja bolja od tv ekranizacije, definitivno.  Leave a Reply