LOVE

LOVE

Nadia Szagdaj / Nov 19, 2019

LOVE M oda dziennikarka i autorka widmo Ina Fischer wraca do swego mieszkania we Wroc awiu z kr tkich londy skich wakacji Po bolesnym zderzeniu z rzeczywisto ci topi smutki w alkoholu Nast pnego dnia budz

 • Title: LOVE
 • Author: Nadia Szagdaj
 • ISBN: 9788364481901
 • Page: 209
 • Format: Paperback
 • M oda dziennikarka i autorka widmo, Ina Fischer wraca do swego mieszkania we Wroc awiu z kr tkich londy skich wakacji Po bolesnym zderzeniu z rzeczywisto ci topi smutki w alkoholu Nast pnego dnia budzi si z dziwnym przeczuciem, kt re w wyniku splotu zdarze kieruje j na stron policyjnej bazy os b zaginionych.Tak w a nie Ina dowiaduje si , e kilka dni wcze niej bez M oda dziennikarka i autorka widmo, Ina Fischer wraca do swego mieszkania we Wroc awiu z kr tkich londy skich wakacji Po bolesnym zderzeniu z rzeczywisto ci topi smutki w alkoholu Nast pnego dnia budzi si z dziwnym przeczuciem, kt re w wyniku splotu zdarze kieruje j na stron policyjnej bazy os b zaginionych.Tak w a nie Ina dowiaduje si , e kilka dni wcze niej bez ladu znikn a jej dawna szkolna kole anka Cho nigdy si szczeg lnie nie lubi y, Ina postanawia zaj si spraw zaginionej kobiety, licz c, e w ko cu uda si jej napisa du y artyku pod swoim nazwiskiem i uwolni od ci aru pracy na cudze konto Nie podejrzewa jednak, e to, czego si dowie, zar wno o by ych kolegach z liceum, jak i o samej sobie, poprowadzi j o wiele dalej, ni z pocz tku zak ada a, a ledztwo, kt rego si podejmie, oka e si pocz tkiem drogi wiod cej w mrok LOVE to trzymaj cy w napi ciu thriller psychologiczny, kt rego akcja rozgrywa si we wsp czesnym Wroc awiu W tki kryminalne i erotyczne r wnowa si tu z warstw obyczajow , a spoza intryguj cej fabu y przeziera g bsze przes anie.

  • ☆ LOVE || ô PDF Read by ☆ Nadia Szagdaj
   209 Nadia Szagdaj
  • thumbnail Title: ☆ LOVE || ô PDF Read by ☆ Nadia Szagdaj
   Posted by:Nadia Szagdaj
   Published :2019-08-08T20:33:31+00:00

  About "Nadia Szagdaj"

   • Nadia Szagdaj

    Jest wykszta conym muzykiem gra na wiolonczeli, fortepianie oraz czynnie wykonuje zaw d piewaczki operowej Prowadzi te wraz z m em dzia alno fotograficzno filmow Jest mam dw jki dzieci, Nataszy i Juliusza Pisa zacz a w wieku lat szesnastu Najpierw teksty piosenek, poezj , potem opowiadania i nowele Zadebiutowa a w 2009 r powie ci pt Przepowiednia, w 2013 r ukaza a si jej pierwsza powie o m odej prywatnej detektyw z Breslau pt Sprawa Pechowca.


  850 Comments

  Leave a Reply