Biz Osmanlıyız

Biz Osmanlıyız

Yavuz Bahadıroğlu / Dec 07, 2019

Biz Osmanl y z Osmanl toplumu bir sevgi efkat ve yard m toplumu ydu Devlet hayat ve hayrat devleti insan hayrat ve hasenat insan yd Osmanl da hayat ahirete d n kt Ahirete d n k oldu u i in de hayatta fuzuli eyl

 • Title: Biz Osmanlıyız
 • Author: Yavuz Bahadıroğlu
 • ISBN: 9752691455
 • Page: 116
 • Format: Paperback
 • Osmanl toplumu, bir sevgi, efkat ve yard m toplumu ydu Devlet, hayat ve hayrat devleti , insan hayrat ve hasenat insan yd.Osmanl da hayat ahirete d n kt Ahirete d n k oldu u i in de hayatta fuzuli eylere yer yoktu.Osmanl nsan k ble y rekli ydi Faziletliydi, d r stt evreciydi, medeniydi, nazikti cihana rnekti Haya ve gayret sahibiydi Zaferler ve ba arOsmanl toplumu, bir sevgi, efkat ve yard m toplumu ydu Devlet, hayat ve hayrat devleti , insan hayrat ve hasenat insan yd.Osmanl da hayat ahirete d n kt Ahirete d n k oldu u i in de hayatta fuzuli eylere yer yoktu.Osmanl nsan k ble y rekli ydi Faziletliydi, d r stt evreciydi, medeniydi, nazikti cihana rnekti Haya ve gayret sahibiydi Zaferler ve ba ar lar hayat n bir par as yd.Osmanl da, insan haklar g zetilirdi Herkes ibadetinde, k yafetinde, seyahatinde, ticaretinde zg rd.Osmanl da g l olan hakl de il, hakl olan g l yd Adalet duygusu, hayat n her alan n kaplam t.Devlet milletle b t nle mi ti Farkl k lt rler, as rlarca bar i inde bir arada ya am t.Osmanl , yeti tirdi i cevher insan larla d nyaya nam salm t.Tarih ger ek bir ibret aynas ve tam bir tecr be tahtas d r Ve bo una ya anm bir tecr beler y n de ildir.Bug n, ge mi imizden ders alman n ve yeniden Osmanl demenin tam zaman.S

  • [PDF] Download á Biz Osmanlıyız | by ✓ Yavuz Bahadıroğlu
   116 Yavuz Bahadıroğlu
  • thumbnail Title: [PDF] Download á Biz Osmanlıyız | by ✓ Yavuz Bahadıroğlu
   Posted by:Yavuz Bahadıroğlu
   Published :2019-09-27T02:31:55+00:00

  About "Yavuz Bahadıroğlu"

   • Yavuz Bahadıroğlu

    Ger ek ad Niyazi Birinci 1945 Yavuz Bahad ro lu 1945 y l ba nda Pazar Rize kazas na ba l Hisarl k y nde d nyaya geldi1971 de stanbul da gazetecili e ba lad Muhabirlik, ara t rma inceleme, r portaj ve f kra yazarl yapt Gazete, dergi ve irket y neticisi olarak al t Gazetecili ini muhabir ve r portajc olarak s rd r rken, ocuklara y nelik eserler retti Y zlerce ocuk roman , hik ye yay nland Ayn d nemde bir gazetede eref Baysal ve Veysel Akp nar isimleriyle iki k e yaz s yazd.As l k n Yavuz Bahad ro lu ismiyle yazd romanlarla yapt lk roman Sunguro lu ve ard ndan yazd Buhara Yan yor roman lkenin en ok satan romanlar ndan oldu Genelde Osmanl n n e itli d nemlerini ele alan otuzu a k n roman vard r Son kan kitaplar ndan biri Biz Osmanl y z Yavuz Bahad ro lu, roman, ocuk kitaplar , hik ye, ara t rma, oyunlar, film yap lm senaryolar ve fikri eserler olmak zere y zlerce al maya imza att Yurt i inde ve yurt d nda e itli konularda binlerce konferans verdi, e itli kurum ve kurulu lardan d ller ald , iki kitab K lt r Bakanl taraf ndan yay nland Halen ulusal bir radyoda g nl k yorumlar yap yor ve Anadolu da Vakit gazetesinde k e yazarl s rd r yor Tv Net te Tarih e adl program yapmaktad r.Ayr ca Moral FM de g nl k yorumlar yapmaktad r.Yazar evli ve ocuk babas d r.


  462 Comments

  1. Bence güzel kitabı okuyun, çarpıtılan/ değiştirilen tarihten uzaklaşıp gerçek tarihimizi tanıyın. Yazarımız çok güzel bir dille hiç sıkmadan Osmanlı'yı bize anlatmış hem de her noktaya değinerek yani kafanızı karıştıran aklınızda soru oluşturan pek çok konuya cevap bulabilirsiniz bu kitapta. Mesela ben kitabı okurken hep bakalım "kardeş katli" konusuna değinecek mi dedim malum bu aralar en çok takınılan konulardan biri bu konu ve yazarımız kitabın sonlar [...]


  2. Kitaba büyük bir sempati ile başladım çünkü yazarın bir konferansına katıldım ve çok eğlenceli, güzel bir insandı. Okumaktan uzak durduğum bir konu tarih. Çünkü sevmiyorum. Ama hikaye gibi anlatılan şeylerden hoşlanıyorum. Burda da kısa kısa, osmanlı döneminde olan olaylar hikayeleştirilmiş bir şekilde anlatılıyor. Bu hoşuma gitti. Kitabın belli bir kurgusu yok ve birçok yerde yazarın kendi düşüncelerini okuyoruz. Çok anlaşılır ve kolay bir dili vardı. [...]


  3. Osmanlı Devleti hakkında her türlü bilgiye ulaşabileceğimiz zamanında Osmanlı'nın kültüründen bahseden okunması gereken bir kitap.


  Leave a Reply